In Nederland komen fietsstroken in allerlei soorten en maten voor. Na onderzoek van CROW-Fietsberaad en adviesbureau Ligtermoet & partners geven zij het advies om een rood gekleurde fietsstrook 2 tot 2,5 meter breed te maken met een absoluut minimum van 1,7 meter. Met deze breedte is het mogelijk om naast elkaar te fietsen en in te halen. De kans op ongelukken met letselschade als gevolg zou met de brede fietsstroken verkleinen.

Fietsstroken

De smalste strook in Nederland is slechts 50 cm breed. Daartegenover staan ook weer paden van 2 meter en breder. Stroken smaller dan 1,5 meter worden officieel uitwijkstroken genoemd. De fietser ziet het verschil vaak niet met een fietspad. De bekende richtlijnen geven gemeenten weinig houvast voor welke variant gekozen moet worden. De discussienota moet daar nu meer duidelijkheid in scheppen. Zo wordt geadviseerd de afmeting van 2 of 2,5 meter te laten afhangen van de autointensiteit. Nieuw is ook de aanbeveling om tussen de fiets- en rijstrook een tussenruimte te houden van een halve meter door bijvoorbeeld een doorgetrokken lijn aan beide zijden van de tussenruimte te hanteren. Voor wegen smaller dan 5,8 meter wordt geadviseerd om fietsers en auto’s de weg samen te laten gebruiken in de vorm van een fietsstraat. Op grijze wegen of brede erftoegangswegen geldt een aanbevolen strookbreedte van 2 meter met een minimum van 1,7 meter.

Letselschade bij fietsers

Nederland is een fietsland en ruim 84% oordeelt positief over de fiets als vervoersmiddel. Een kwart van onze verplaatsingen tot 7,5 kilometer doen we met de fiets. Dat zijn ruim 4,5 miljard fietsritten waarbij we in totaal 15 miljard kilometer afleggen. Een Nederlander maakt gemiddeld 300 fietsritten per jaar die goed zijn voor een totaal van 900 kilometer. De overvolle fietspaden in het voorjaar en de zomer leveren vaak gevaarlijke situaties op. Fietsongelukken komen dan ook regelmatig voor. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt jaarlijks rond de 200 en het aantal gewonden met letsel ligt rond de 10.000 per jaar. Hierbij te denken aan fracturen zoals een breuk in de pols, maar ook hersenletsel komt regelmatig voor. Een fietsongeluk met letselschade tot gevolg kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer. Bredere fietspaden moeten het aantal ongelukken met letselschade terugdringen.

 

Tags: , , ,